O nas

KCE „VADEMECUM” powstało jako placówka oświatowa w 1998 r. (wpis do ewidencji 6 kwietnia 1998 r.). Założyli ją Danuta i Marian Seyda. W grudniu 1998 r. do ewidencji Kuratora Oświaty w Gdańsku wpisane zostały dwie szkoły niepubliczne w Kościerzynie: Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i  Policealna Szkoła Zawodowa. Kolejno 6 lipca 1999 r. oraz 15 lutego 2000 r. obie placówki uzyskały uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Starostę Powiatu Kościerskiego.

Wraz z każdym kolejnym rokiem działalności do szkół zgłaszało się coraz więcej słuchaczy, dlatego w maju 2000 roku szkoła została przeniesiona do budynku przy ulicy Partyzantów 4, gdzie w 10 salach wykładowych i pracowniach komputerowych zdobywało i zdobywa do chwili obecnej wykształcenie i zawód około pół tysiąca słuchaczy.

Na początku 2010 roku dyrekcja szkoły utworzyła w Luzinie (powiat wejherowski) dwa licea dla dorosłych, natomiast w czerwcu 2010r. rozszerzono ofertę kształcenia w szkole policealnej o dwa kolejne zawody (technik prac biurowych i technik spedytor). W chwili obecnej, w szkole policealnej dla dorosłych można zdobyć zawód w 12 różnych zawodach.

Od początku działalności dyrekcja KCE Vademecum przywiązywała wagę do wysokiej jakości w zakresie edukacji oraz organizowanych kursów i szkoleń. Dlatego od 2009 roku w KCE Vademecum wdrożony został system zarządzania jakością ISO 9001. Przez pierwsze trzy lata certyfikacją ISO w KCE "Vademecum" zajmowała się, wywodząca się z Niemiec, firma TUV Nord, a od lutego 2012r. - po pozytywnej re-certyfikacji ISO, nadzór nad systemem zarządzania jakością KCE "Vademecum" przeszedł na firmę polsko-angielską BPIC.

Kolejnym krokoiem na drodze rozwoju naszej szkoły, będzie utworzenie uczelni wyższej.

Z dniem 9.sierpnia 2017r. uzyskaliśmy certyfikat wydany przez Marszałka Województwa Pomorskiego o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia, uprawniającego do świadczenia usług : pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego.

 

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Certyfikat Agencji Zatrudnienia KCE Vademecum417.12 KB